กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๒

ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ตลาดน้ำวัดปีกกา


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางวันดี เมืองนารถ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ตลาดน้ำวัดปีกกา ณ วัดปานประสิทธาราม อ.บางบ่อ โดยมีเจ้าอาวาสวัดปานประสิทธารามเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทางวัดได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานชุมชนคุณธรรมเป็นอย่างดี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share