กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๒

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน
โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดส่งผลงานพร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวด มาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โทร./โทรสาร ๐๓๗-๓๑๕๐๕๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสามารถศึกษารายละเอียด/ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร ตามไฟล์เอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์กรมการศาสนา http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-11-12-1-5398.html?fbclid=IwAR27WAS108JhlQaU2fUQO-rAsjRRVJ9fzoko0ci87IrkOFb3E7p6y5HfPD8แชร์


Facebook share Twitter share LINE share