กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๒

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางนลินี ด่านชัยวิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายสภาวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share