กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๒

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการมหกรรมผ้าไหม ๒๕๖๒ ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๙


วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการมหกรรมผ้าไหม ๒๕๖๒ ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๙ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share