กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๓/๒๕๕๙

สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙


          วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559 และขึ้นนั่งช้างในขบวนแห่เครื่องสักการะพร­ะธาตุช่อแฮ ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานขอ­งชาวเมืองแพร่ แสดงออกถึงขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามขอ­งท้องถิ่นที่มีความเลี่ยมใสศรัทธาต่อพระพุ­ทธศาสนา โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางขันทอง สุทธนะ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share