กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๕๙

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share