กระทรวงวัฒนธรรม

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์


คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วาระการดำรงตำแหน่ง
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share