กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๖/๒๕๖๓

ปลัดวธ. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นกรรมาธิการ


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นกรรมาธิการ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องศูนย์ประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share