กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๓

รมว.วธ.เป็นประธานงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานมอบรางวัล "ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยราชบัณฑิตยสภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา กล่าวรายงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย ดารา นักแสดง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share