กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๓o/o๓/๒๕๖๒-o๒/o๔/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

งานรำลึกประวัติศาสตร์ “๑o๒ ปี ขัวหลวงรัษฎา”
๒๙/o๓/๒๕๖๒-o๒/o๔/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า ลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒
๑๓/o๓/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

วันช้างไทย
๑๙/o๒/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนฯ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
๑๙/o๒/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
๑๔/o๒/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔/o๒/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

ประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
o๖/o๒/๒๕๖๒-o๗/o๒/๒๕๖๒

09:00-00:00

วิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง
o๖/o๒/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๒