กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนฯ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีเวียนเทียนสักการะรอยพระพุทธบาทสมัยทวารวดี อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ รอยพระพุทธบาท โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง นาย prachinburi admin
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๙/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๙/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์