กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
หน่วยงาน อ่างทอง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น o๖/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด o๖/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์