กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่ ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
หน่วยงาน อ่างทอง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๔/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๔/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์