กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๔/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๔/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์