เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวเด่น วธ.
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 18 พ.ค. 2560

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อมวลชน ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม 
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex