ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) (o๙/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเว็บไซต์ให้บริการ "หล่อเทียนพรรษาออนไลน์" เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศา ... (o๓/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่ง ... (๓o/o๖/๒๕๖๓)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการใช้ในราชการของกองตรวจราชการ (๒๕/o๖/๒๕๖๓)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (๒๒/o๖/๒๕๖๓)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของบวร เพื่อควา ... (๑๗/o๖/๒๕๖๓)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M๔๔๒N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖/o๖/๒๕๖๓)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและอำนวยการ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (o๒/o๖/๒๕๖๓)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถ ๑ อัตรา และ พนักงานบริการ ๑ อัตรา (๒๙/o๕/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (๑๕/o๕/๒๕๖๓)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (๒๒/o๔/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (o๒/o๔/๒๕๖๓)
 • ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาวัฒนธรรมปฏิบัติการ (o๒/o๔/๒๕๖๓)
 • รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อและรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 6 อัตรา (๒๓/o๓/๒๕๖๓)
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (๑๓/o๓/๒๕๖๓)
 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (๓๑/o๑/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรร ... (o๘/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (๒๖/o๖/๒๕๖๓)
 • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และตำแห ... (๑๗/o๖/๒๕๖๓)
 • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัต ... (๑๗/o๖/๒๕๖๓)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการวัฒ ... (๒๑/o๕/๒๕๖๓)
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (o๘/o๕/๒๕๖๓)
 • คู่มือการปฏิบัติพิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนา ในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 (o๑/o๕/๒๕๖๓)
 • ประกาศแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก พ.ศ. 2563 (o๑/o๕/๒๕๖๓)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม