เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ข่าวเด่น วธ. rss
 
ค้นหา :
 
ข่าวเด่น วธ.
rss
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (18 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 (18 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยนานาชาติ (18 ส.ค. 2560)
pic
การประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 20 ปี (17 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบเงิน สนับสนุนเข้ากองทุนโบราณคดี (17 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Moon Hyung Suk ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ องค์การ IMACO (17 ส.ค. 2560)
pic
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (16 ส.ค. 2560)
pic
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน... (16 ส.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมไทย"... (16 ส.ค. 2560)
pic
เปิดตัววีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บันทึกเหตุการณ์เสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 10 ตอน พร้อมจัดทำอีบุ๊ค... (15 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามถวายพระพร พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9... (12 ส.ค. 2560)
pic
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงค... (12 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ... (11 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9... (11 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา...สู่งานศิลป์”... (10 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย... (10 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดคุยกับนางวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD... (10 ส.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด... (10 ส.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”... (9 ส.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการเสนอผลงานเข้าพิจารณายกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์... (9 ส.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์