เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ข่าวเด่น วธ. rss
วันที่เริ่ม : calendar วันที่สิ้นสุด : calendar
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น วธ. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวเด่น วธ.
rss
pic
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (22 พ.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดบูธประเทศไทย Thailande Reception ณ คูหาประเทศไทย (Thailande Pavilion) No.116 Internat... (22 พ.ค. 2560)
pic
นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพิธีเปิดงาน "OTOP Midyears 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก"... (19 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวการแสดงดนตรี “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”... (19 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "7 ปี ครุศิลปะ: บันทึก...บนทางศิลป์" ... (18 พ.ค. 2560)
pic
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาส... (18 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายสแตนลีย์ สิมิตา (Mr.Stanley Mutumba Simataa) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเทคโนโลยีแล... (17 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Culture Heritage: Protection and Promotion Policies in Tha... (17 พ.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรู... (15 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายงานวัฒนธรรมความสัมพันธ์ต่างประเทศ... (15 พ.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการ Krung Thep: Bangkok งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิสเบียนนาเล (Venice Biennale) นครเวน... (15 พ.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 (Thai Festival 2017)... (13 พ.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการความสัมพันธ์ทางกา... (12 พ.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Edo-Tokyo พิพิธภัณฑ์บ้านเมืองโบราณจำลองและวิวัฒนาการของเมืองโตเกียว... (12 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการแสดงทางวัฒนธรรมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี... (10 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ... (10 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบเจ้าอาวาสและเยี่ยมชมวัดนิทไท-จิ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ไทย-ญี่ป... (10 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในโครงการประกวดออกแบบเครืีิ่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย... (9 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการแสดงลิเกธรรมะประวัติ เรื่อง “อชาตศัตรู”... (8 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ญ... (8 พ.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์