เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ข่าวเด่น วธ. rss
วันที่เริ่ม : calendar วันที่สิ้นสุด : calendar
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น วธ. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวเด่น วธ.
rss
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม "ถนนสั้น ตำนานยาว บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ลุ่มน้ำสะแกกรัง&q... (27 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น "การส่งเสริมรายได้ฐานรากจากทุนวัฒนธรรม"... (27 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจต้นผึ้ง หรือ ต้นเซียงยักษ์ อายุราว 300-400 ปี ซึ่งเป็นต้นไม้ 1 ใน 6... (27 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พบปะผู้นำชุมชนและประชาชน และเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มแปรรูปผล... (27 พ.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง และเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมต้นแบบไทพวนบ้านเชียง... (26 พ.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี... (26 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2560 เพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม... (25 พ.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการ ASEAN Connect ประเด็นความร่วมมือของอาเซียนในมิติวัฒนธรรม (เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพ)... (25 พ.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี ครั้งที่ 1... (25 พ.ค. 2560)
pic
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560... (24 พ.ค. 2560)
pic
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์... (22 พ.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดบูธประเทศไทย Thailande Reception ณ คูหาประเทศไทย (Thailande Pavilion) No.116 Internat... (22 พ.ค. 2560)
pic
นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพิธีเปิดงาน "OTOP Midyears 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก"... (19 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวการแสดงดนตรี “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”... (19 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "7 ปี ครุศิลปะ: บันทึก...บนทางศิลป์" ... (18 พ.ค. 2560)
pic
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาส... (18 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายสแตนลีย์ สิมิตา (Mr.Stanley Mutumba Simataa) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเทคโนโลยีแล... (17 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Culture Heritage: Protection and Promotion Policies in Tha... (17 พ.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรู... (15 พ.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายงานวัฒนธรรมความสัมพันธ์ต่างประเทศ... (15 พ.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์