เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์"ใต้ร่มพระบารมี 235ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (24 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการด้านต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ทางวิทยุ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักนโยบายและยุทธศา... (16 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการด้านต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ทางวิทยุ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักนโยบายและยุทธศา... (16 มี.ค. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.-3 เม.ย.2560 ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ... (16 มี.ค. 2560)
ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ... (14 มี.ค. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-22 มี.ค.2560 สอบราคาจ้างเหมาบริการนำเข้าข้อมูลตามโครงการปรับปรุงและนำเข้า ข้อมูลระบบปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบปร... (10 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลระบบปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรมจ้างเหมาฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560... (9 มี.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด... (9 มี.ค. 2560)
ประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7-10 มี.ค.60 ประกวดราคาจ้างทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกะรทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e... (7 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐... (7 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก... (3 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ตั้งแต่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.60... (24 ก.พ. 2560)
ราคากลางโครงการ มหกรรมสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมีนาคม - เมษยน 2560 วงเงินงบประมาณ 3,500,00 บาท ... (24 ก.พ. 2560)
รับเอกสารประกวดราคาโดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระผ่านธนาคารระหว่างวันที่ 23 ก.พ.-2 มี.ค.60 จ้างจัดกิจกรรมมหกรร... (23 ก.พ. 2560)
ราคากลางโครงการ การจัดจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับประเทศ/ หน่วยงาน ... (16 ก.พ. 2560)
ราคากลางโครงการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ... (15 ก.พ. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเลขานุการรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายชาย นครชัย)... (30 ม.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่แบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๐... (27 ม.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติราชการหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริม ให้ด็กไทยเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิ... (27 ม.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติราชการหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาษาไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านภาษาปฏิบั... (27 ม.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์