เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง rss
วันที่เริ่ม : calendar วันที่สิ้นสุด : calendar
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
rss
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดหารถพร้อมประดับตกแต่งและติดตั้งระบบไฟบูธนิทรรศการประเพณีเทียนพรรษา ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) (26 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือกรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (e-bidding) (21 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศน์สรุปงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนฯ จำนวน 1 เรื่อง/ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที (21 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน (16 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงกลางจ้างประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติทางสื่อสื่งพิมพ์ (16 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ทางสื่อโทรทัศน์ (15 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฯ จำนวน ... (7 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสารคดีเฉลิมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ตอน ความ... (1 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม... (25 พ.ค. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ค. - ๘ มิ.ย.๒๕๖๐ ประกวดจ้างทำห้องเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (24 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 4 นาท... (23 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสารคดีเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที... (23 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (๙๕ กล่อง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานรัฐมนตรี และคณะทำงานของรัฐมนตร... (22 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการ... (18 พ.ค. 2560)
ประชาพิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 18-22 พ.ค. 2560 จ้างทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่... (17 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... (15 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทาง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2560... (11 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ ดำเนินการจ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทาง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐... (11 พ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทาง ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2560... (9 พ.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์