เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง rss
 
ค้นหา :
 
จัดซื้อจัดจ้าง
rss
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๓,๕๐๐ เล่ม (17 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดนิทรรศการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์การแสดงสินค้าแล... (11 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล (ระบบโทรศัพท์) และย้ายระบบ Call Center ๑๗๖๕... (9 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลระบบภายในอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม... (8 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดประกวดแนวความคิดการออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ให้บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ 2... (8 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือนำชม กรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม... (8 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน พร้อมอปุกรณ์ จำนวน ๕๓ ชุด... (1 ส.ค. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ... (26 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด ๖๕ นิ้ว พร้อมชุดขาแขวนติดผนัง จำนวน ๑๐ เครื่อง และโทรทัศน์ LED ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง... (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด ๖๕ นิ้ว พร้อมชุดขาแขวนติดหนัง จำนวน ๑๐ เครื่อง และโทรทัศน์ LED ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง... (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 65 นิ้ว พร้อมชุดขาแขวนผนัง จำนวน 10 เครื่อง และ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ... (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับบประชาชน... (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เสริม... (25 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง... (21 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ๓ ปี รัฐบาลในส่วนของทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม... (21 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดโครงการเปิดพิ้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม ระยะที่ 5 รับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 19 -31 กค.60... (19 ก.ค. 2560)
ประชาพิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 19 - 21 ก.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.... (19 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)... (18 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างทำเสื้อสีดำปักตราสัญลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อความ "องค์กรคุณธรรม"และข้อความ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา " จำน... (17 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม ระยะที่ ๕... (13 ก.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์