เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง rss
วันที่เริ่ม : calendar วันที่สิ้นสุด : calendar
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
rss
ประกาศสอบราคาจ้างจัดโครงการเปิดพิ้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม ระยะที่ 5 รับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 19 -31 กค.60 (19 ก.ค. 2560)
ประชาพิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 19 - 21 ก.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.... (19 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)... (18 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างทำเสื้อสีดำปักตราสัญลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อความ "องค์กรคุณธรรม"และข้อความ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา " จำน... (17 ก.ค. 2560)
ราคาากลางโครงการ จ้างจัดโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม ระยะที่ ๕... (13 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดจ้างพิมพ์หนังสือร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔... (13 ก.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร และทรัพย์สินต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม... (29 มิ.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ(ครั้งที่2)โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด... (26 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดหารถพร้อมประดับตกแต่งและติดตั้งระบบไฟบูธนิทรรศการประเพณีเทียนพรรษา ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)... (26 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม... (23 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔๖ รายการ... (23 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือกรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย... (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (e-bidding) ... (21 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศน์สรุปงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนฯ จำนวน 1 เรื่อง/ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที... (21 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน... (16 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงกลางจ้างประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติทางสื่อสื่งพิมพ์... (16 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ทางสื่อโทรทัศน์... (15 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฯ จำนวน ... (7 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ ผลิตสารคดีเฉลิมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ตอน ความ... (1 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม... (25 พ.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์