เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> สัมภาษณ์ปลัด
สัมภาษณ์ปลัด
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งานแถลงข่าวนิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ ๗๐ปี (26 ส.ค. 2559)
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง "กริช" มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (3 ส.ค. 2559)
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวข้อ "Museum without Walls" (3 ส.ค. 2559)
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559 (18 มี.ค. 2559)
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในงานพิธีอัญเชิญองค์เทพออกจากศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (24 ก.พ. 2559)
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เทศกาลชิมชาวาวี-รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี ๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2559)
การจัดเทศการภาพยนตร์ BAFTA ที่สหราชอาณาจักร (1 ก.ย. 2558)
1

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์