เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> สัมภาษณ์ปลัด rss
สัมภาษณ์ปลัด
rss
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน” (6 ม.ค. 2560)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งานแถลงข่าวนิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ ๗๐ปี (26 ส.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง "กริช" มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (3 ส.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวข้อ "Museum without Walls" (3 ส.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559 (18 มี.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในงานพิธีอัญเชิญองค์เทพออกจากศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (24 ก.พ. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เทศกาลชิมชาวาวี-รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี ๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2559)
pic
การจัดเทศการภาพยนตร์ BAFTA ที่สหราชอาณาจักร (1 ก.ย. 2558)
1

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์