FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นชุมชนคุณธรรมเพื่อเติมของบริโภคใส่ตู้ปันสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม

วันที่ 14 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน57คน)

@จังหวัดอ่างทอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
        ๑๔ พ.ค. ๖๓ นางวันทนีย์ มีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นชุมชนคุณธรรมเพื่อเติมของบริโภคใส่ตู้ปันสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมดังนี้ 1.ตู้ปันสุขบริเวณ ชุมชนคุณธรรมบ้านสวนมะม่วง หมู่ 3 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง 2.ตู้ปันสุขบริเวณ ชุมชนคุณธรรมบ้านสวนมะม่วง หมู่ 4 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง 3.ตู้ปันสุขบริเวณ ชุมชนคุณธรรมวัดโล่ห์สุทธาวาส อ.เมืองอ่างทอง
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766