FONTSIZE
การประชุม
แนวทางการเตรียมความพร้อมขุมชนคุณธรรมฯ “บวรออนทัวร์”

วันที่ 28 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน62คน)

        ๒๘ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันทนีย์ มีแสง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference) เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมขุมชนคุณธรรมฯ "บวรออนทัวร์” ณ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง(สวจ.อ่างทอง)
โทร : ๐๓๕-๖๑๕๙๑๔
อีเมล : angthongcul@gmail.com
เว็บไซต์หลัก : http://www.m-culture.go.th/angthong
pic
pic
pic
pic
pic
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766