ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท

วันที่ 7 พ.ค. 2565

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท โดยพระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ และนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท
และในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานของกรมศิลปากร : โอกาส และการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานของชุมชน"
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "พระพุทธบาทสระบุรี : เส้นทางแห่งศรัทธา และวิถีไทย อดีต-ปัจจุบัน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการ "มรดกเมืองสระบุรี" และการจำลองมหรสพสมโภชพระพุทธบาท สระบุรี ตามขนบราชสำนักกรุงศรีอยุธยา ชุด "ปางเสด็จพุทธสมโภชพระพุทธบาท"
ในการนี้ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนันทิชา มีแวว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมข้าราขการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม