ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดท่าการ้อง จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง

วันที่ 8 พ.ค. 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดท่าการ้อง จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวันที่สอง

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศภายในตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ให้มีชีวิตชีวา น่าสนใจ เหมาะสมกับที่เป็นตลาดวัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้านให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 1, 8 และ 15 พฤษภาคม 2565 รวม 3 วัน ณ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง โดยในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ ได้จัดแสดงลำตัดและเพลงพื้นบ้าน

ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทางหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวอยุธยาริมน้ำในอดีต เปิดบริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา09.00 - 16.00 น.

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม