ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ประกาศ ข่าวการประกวด/ชิงรางวัล ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. 1 ต่อต้านการทุจริต 
  21/06/2565 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ zoom
  21/06/2565 สวจ.พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติสาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  20/06/2565 การลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา และชุมชนคุณธรรมบ้านสามเรือน อ.บางปะอิน เพื่อเสนอข้อมูลพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ศิลปินดีเด่นฯ ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมไทย" มรดกทางวัฒนธรรม 
  07/10/2559 ทำเนียบศิลปินแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  07/07/2559 นายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๐
  07/07/2559 นายสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๘
     

มัลติมีเดีย
ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม VDO องค์ความรู้ VDO สื่อปลอดภัย VDO ส่งเสริมการท่องเที่ยว VDO/info จังหวัดคุณธรรม VDO/info Covic-19 
  29/11/2564 หนังสือทำเนียบละครโทรทัศน์ไทยประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
  25/08/2564 เรื่อง ผลการศึกษาโครงการศึกษา "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
  30/10/2562 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
  26/12/2561 เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนกลาง
     

 
 
นางจุรีพร  ขันตี
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์

ไม่พบรายการหนังสือ

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์