ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ประกาศ ข่าวการประกวด/ชิงรางวัล ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. 1 ต่อต้านการทุจริต 
  29/09/2565 ประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กันยายน 2565 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ Viral Clip หัวข้อ “ปลุกกระแสความเป็นไทยในอยุธยาสู่สากล”
  28/09/2565 กิจกรรมมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ณ เวทีกลาง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา
  28/09/2565 ประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ผ้าขาวม้า" เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ศิลปินดีเด่นฯ ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมไทย" มรดกทางวัฒนธรรม 
  07/10/2559 ทำเนียบศิลปินแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  07/07/2559 นายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๐
  07/07/2559 นายสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๘
     

มัลติมีเดีย
ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม VDO องค์ความรู้ VDO สื่อปลอดภัย VDO ส่งเสริมการท่องเที่ยว VDO/info จังหวัดคุณธรรม VDO/info Covic-19 
  29/11/2564 หนังสือทำเนียบละครโทรทัศน์ไทยประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
  25/08/2564 เรื่อง ผลการศึกษาโครงการศึกษา "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
  30/10/2562 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
  26/12/2561 เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนกลาง
     
 
 
นางจุรีพร  ขันตี
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์

ไม่พบรายการหนังสือ

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th
    1     2     3  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์