ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ประกาศ ข่าวการประกวด/ชิงรางวัล ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. 1 ต่อต้านการทุจริต 
  09/05/2565 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1)
  08/05/2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดท่าการ้อง จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง
  07/05/2565 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ศิลปินดีเด่นฯ ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมไทย" มรดกทางวัฒนธรรม 
  07/10/2559 ทำเนียบศิลปินแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  07/07/2559 นายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๐
  07/07/2559 นายสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี ๒๕๔๘
     

มัลติมีเดีย
ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม VDO องค์ความรู้ VDO สื่อปลอดภัย VDO ส่งเสริมการท่องเที่ยว VDO/info จังหวัดคุณธรรม VDO/info Covic-19 
  29/11/2564 หนังสือทำเนียบละครโทรทัศน์ไทยประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
  25/08/2564 เรื่อง ผลการศึกษาโครงการศึกษา "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
  30/10/2562 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
  26/12/2561 เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนกลาง
     
 
 
นางจุรีพร  ขันตี
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์

ไม่พบรายการหนังสือ

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว



ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th
    1     2     3  



สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์