หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนเยาวชน บุคคล และหน่วยงาน เสนอชื่อและผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565 (30 พ.ค. 2565)
การประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (20 ม.ค. 2565)
การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (29 มิ.ย. 2564)
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 เม.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
แผนพัฒนาด้านการพัมนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่1(2563-2565) (16 เม.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (21 ต.ค. 2563)
สำรวจแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (20 ต.ค. 2563)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 พ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ.2562 (7 ต.ค. 2562)
ปี 2561 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฯ ฉบับแก้ไข (27 มิ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปี 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (12 มิ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 (29 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
คู่มือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551 สำหรับผู้ประกอบการ (14 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
(ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับทบทวน) (26 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
แบบสรุปประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรม ๓ ระดับ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2559-2564) ส่วนเพิ่มเติม (ขยายระยะเวลา) (26 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
แบบสรุปประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรม ๓ ระดับ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2559-2564) (18 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 280 ครั้ง
การประเมินจังหวัดคุณธรรม (11 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 507 ครั้ง
การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) (7 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
เอกสารเผยแพร่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา (24 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ2559-2564) (24 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม