หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ zoom
สวจ.พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติสาสตร์พระนครศรีอยุธยา
การลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา และชุมชนคุณธรรมบ้านสามเรือน อ.บางปะอิน เพื่อเสนอข้อมูลพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565-2570
การประชุมสรุปผลการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก พ.ศ.2564 และการเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
ออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พื้นที่อำเภออุทัย ประเภทคาราโอเกะ จำนวน 2 ร้าน
ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชุดใหม่) รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ประกอบในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดาราราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร จำนวน 20 ไตร เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารา
อบรม “การพัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม”
นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกกำลังกาย ตามโครงการ “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข”
ประชุมตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
อบรม “การพัฒนาศักยภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม