หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสำคัญรับเงิน (19 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 692 ครั้ง
ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (19 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
ใบยืมครุภัณฑ์ (19 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 455 ครั้ง
แบบฟอร์มการยืมเงินโครงการ (19 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 650 ครั้ง
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ (19 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1069 ครั้ง
ใบแจ้งความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง (19 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 708 ครั้ง
ตัวอย่างบันทึกข้อความ (19 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 118087 ครั้ง
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (18 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 8053 ครั้ง
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) (18 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 672 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (18 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (18 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
แบบฟอร์มใบลาป่วย (18 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 726 ครั้ง
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (18 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม