หน้าหลัก >> ต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด (14 ก.พ. 2563)
ดาวน์โหลด 299 ครั้ง
อินโฟกราฟฟิก "วัฒนธรรมไทยไร้ทุจริต" (25 ก.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1 ก.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 279 ครั้ง
มาตรรการป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (1 ก.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
NO GIFT POLICY เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพร (25 มิ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : 7 มาตราฐานจริยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ (5 มิ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ผลประโยชน์ทับซ้อน (8 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน (24 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด (21 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (20 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 1363 ครั้ง
แอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ (22 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
โครงการสำรวจคุณธรรมของสังคมไทย (13 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ จำนวน 329 ราย (12 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ จำนวน 75 ราย (19 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
หลักสูตรสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง (20 เม.ย. 2560)
อ่าน 504 ครั้ง
แผนปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (27 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
กรณีศึกษา คดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต เรื่อง "รีดไถ" (15 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 699 ครั้ง
กรณีศึกษา คดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต เรื่อง "เอกสารปลอม" (27 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 613 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (3 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
กรณีศึกษา คดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต เรื่อง "เงินค่าธรรมเนียม" (10 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 3533 6882 - 3      โทรสาร 0 3533 6881     อีเมลล์ [email protected] 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม