แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดโพธาราม (วัดหลวงพ่อพระใหญ่)

วันที่ 14 ก.พ. 2560

    

วัดโพธาราม - ตั้งอยู่ที่บ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๓ เส้น ทิศใต้ประมาณ ๓ เส้น ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ ปุชนียวัตถุมีพระพุทธรูปพระประธาน หน้าตักกว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร สร้างด้วยอิฐถือปูน และพระพุทธรูปฉานปูนศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อใหญ่วัดบ้านท่าไคร้หรือหลวงพ่อทองเหล็ก

วัดโพธาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ ชาวบ้านเรียกวาวัดบ้านท่าไคร้ เดิมชื่อวัดโพธิ์ศรี เพระมีต้นโพธิ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์อยู่ ๒ ต้นในวัด ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโพธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 
๔๙๑ หมู่ ๑ ถนนบึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๑๖, ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๕๐, ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๓๐
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม