ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

วันที่ 29 ส.ค. 2556
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน...

1. ข้อตกลงคุณธรรม 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book1.pdf

2. ระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book2.pdf

3. นวัตกรรม 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book3.pdf

4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน e-market 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book4.pdf

5. คู่มือการปฏิบัติงาน e-bidding 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book5.pdf

6. คู่มือการปฏิบัติงานสอบราคา 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book6.pdf

7. การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book7.pdf

8. การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book8.pdf

9. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book9.pdf

10. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book10.pdf

11. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book11.pdf

12. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีเชิญชวนทั่วไป 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book12.pdf

13. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประกวดแบบ 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book13.pdf

14. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีคัดเลือก 

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book14.pdf

15. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดาวน์โหลด http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book15.pdf

16. การอุทธรณ์ 

คลิกดาวน์โหลด 

http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book16.pdf

17. การร้องเรียน 

คลิกดาวน์โหลด 

http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book17.pdf


เล่ม 2 การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ จำนวน 14 กระบวนงาน

18. การแก้ไขสัญญาซื้อจ้างทั่วไป 

คลิกดาวน์โหลด 

http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book18.pdf

19. การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book19.pdf

20. การขยายอายุสัญญางดหรือลดค่าปรับงานซื้อ 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book20.pdf

21. ขั้นตอนขยายอายุสัญญางานจ้างก่อสร้าง 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book21.pdf

22. การบอกเลิกสัญญาซื้อจ้างทั่วไป 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book22.pdf

23. การบอกเลิกสัญญางานจ้างก่อสร้าง 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book23.pdf

24. การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book24.pdf

25. การรับพัสดุ 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book25.pdf

26. การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book26.pdf

27. การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book27.pdf

28. การจำหน่ายเป็นสูญ 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book28.pdf

29. การจำหน่ายโดยวิธีการโอน 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book29.pdf

30. การจำหน่ายโดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book30.pdf

31. จำหน่ายด้วยวิธีแลกเเปลี่ยน 

คลิกดาวน์โหลด

  http://www.doh.go.th:88/hwyorg98900/images/Documents/book31.pdf


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  05/08/2562 เพ ลา เพ ลิน
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๕๙ เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวดบุรีรัมย์ โทรศัพท์  044 666 577

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม