ข่าวประกาศ

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฝึกอบรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน อินโฟกราฟิก Covid-19 
  07/12/2564 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
  07/12/2564 ประชุมคณะกรรมการจัดงานการแสดงแสง สี เสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
  06/12/2564 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์
  05/12/2564 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
  05/12/2564 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น ศิลปะการแสดง อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ความรู้ทางวัฒนธรรม ฐานข้อมูลชุมชน 
  27/04/2564 งานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์
เทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ จัดขึ้นในเดือนธันวาคม ของทุกปี ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะนำเรื่องราว เรื่องเล่า ทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงตำนานความเชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเป็นเมืองที่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วมากที่สุดในประเทศไทย มาบอกเล่าให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานได้ชม ผ่านรูปแบบของนิทรรศการ และการแสดงแสง สี เสียง มีการจัดซุ้มไฟประดับต่างๆ ตลอดทางเดินขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ ๗๐๐ เมตร มีการจัดลานวัฒนธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมือง นอกจากนี้ ยังมีการจุดประทีปสักการะองค์พระสุภัทรบพิตร พระคู่บ้านเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์
  27/04/2564 ประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน
งานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ จัดขึ้นในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์แรก ของเดือนธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬา อำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์ เอกลักษณ์ ของอีสานใต้ให้คงอยู่ และเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และยังมีความเชื่อของชาวอีสานว่า หากปีใด ว่าวขึ้นสูงติดลมบนตลอดทั้งคืน จะพยากรณ์ว่าปีหน้าฟ้าฝนดี ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ ส่วนชาวท้องถิ่นไทยเขมร เชื่อกันว่าการชักว่าวให้ติดลมบน และเสียงของแอกที่ดังโหยหวน เป็นการสร้างกรรม เมื่อเลิกเล่นจึงนิยมตัดว่าวทิ้ง ถือว่าเป็น การตัดเวรตัดกรรมออกไป และเป็นการสะเดาะเคราะห์
  27/04/2564 งานเทศกาลไหมนาโพธิ์
งานเทศกาลไหมนาโพธิ์ งานเทศกาลไหมนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  27/04/2564 ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอสตึก
ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอสตึก งานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก ในลำน้ำมูล ชาวเรือบุรีรัมย์ และจากจังหวัดต่างๆ มาร่วมชุมนุมประลองฝีพายที่สนามแข่งเรือหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก เพื่อแข่งขันความเป็นเจ้าแห่งลำน้ำมูล และยังมีขบวนเรือตกแต่งแฟนซีที่สะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่น
  26/04/2564 ประเพณีลอยกระทง
งานประเพณีลอยกระทง “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” ณ ปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จัดขึ้นตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี เพื่อเป็นการบูชาพระแม่คงคาเทพ แห่งสายน้ำ ผู้ให้สายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม ตระการตา ด้วยการแสดงแสง สี เสียง บริเวณด้านหน้าปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ พิธีสมมาน้ำบริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๔ ภายในบริเวณปราสาทเมืองต่ำ ลอยกระทงในบาราย หรือ ทะเลเมืองต่ำ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน “ตลาดโบราณ” และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
     

มัลติมีเดีย

เอกสารดาวน์โหลด วีดีโอ คลังรูป สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน รายงานการประชุมประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน คำสั่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
  25/02/2564 ไฟล์เสียงบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีทำบุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑
  05/02/2563 e-book คุณพ่อชัย ชิดชอบ
26/04/2560 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
07/10/2556 "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" และ "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี ๒๕๖๐
07/10/2556 สรุปผลการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายฯ
     

แบบคำขอใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่อใบอนุญาต

กรณีประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ กรณีประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์ กรณีประกอบกิจการร้านวิดีทัศน์ 
05/02/2562 ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ สถานประกอบกิจการ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
05/02/2562 ใบแจ้งการเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
05/02/2562 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร
05/02/2562 คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
     

แบบรายงานผลการจัดโครงการ

แบบรายงานผลการจัดโครงการปีงบประมาณ2563 แบบรายงานผลการจัดโครงการปีงบประมาณ2562 แบบรายงานผลการจัดโครงการปีงบประมาณ2561 
  28/04/2563 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
     

 E-BOOK

๕ ธันวาคม
บรรณานุกรม เรื่องเล่าย้อนรอย เส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู

      บรรณานุกรม เรื่องเล่าย้อนรอย เส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู
ย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู

      โครงการยกระดับการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คู่มือเรื่องเล่า ย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา “ท่องเที่ยววัด ขี่ช้างไหว้พระสุภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์”

      รายงานการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา “ท่องเที่ยววัด ขี่ช้างไหว้พระสุภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
E-Book
Search:
 
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
- ว่าง -
วิสัยทัศน์
 
แผนที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๕๙ เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวดบุรีรัมย์ โทรศัพท์  044 666 577

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์