หน้าหลัก >> ข่าวสาร
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวฝึกอบรม
   ภาพกิจกรรม
   กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
   อินโฟกราฟิก Covid-19

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการจัดงานการแสดงแสง สี เสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
อ่าน 6 ครั้ง
ประชุมระดมความคิดเห็นต่อกรอบการ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและหารือแนวทางการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่อง ทางออนไลน์ (ZOOM)
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เปิดบ้าน เปิดเมืองนครชัยบุรินทร์
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
รับฟังนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Zoom
โครงการขยายผลองค์ความรู้สื่อส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชน และผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
อ่าน 9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติการกระทำความดีความชอบและความเหมาะสม ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
อ่าน 7 ครั้ง
การฝึกอบรมระบบ eMENSCR ผ่านระบบ webex
อ่าน 5 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจรณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  05/08/2562 เพ ลา เพ ลิน
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๕๙ เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวดบุรีรัมย์ โทรศัพท์  044 666 577

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม