ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564

วันที่ 21 ต.ค. 2564
 

         กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
          สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ จำนวน ๔ ราย/แห่ง และระดับจังหวัด จำนวน ๒ ราย/แห่ง ดังนี้
* รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเภทเด็กและเยาวชน
          ๑. เด็กหญิงสวรส สกุลวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดบางโรง
ประเภทบุคคล
          ๑. นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
          ๒. นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
          ๑. ชุมชนคุณธรรมบ้านบางปรง (วัดบางปรงธรรมโชติการาม) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

* รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเภทบุคคล
          ๑. นายประถม หินผา อำเภอบางปะกง
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
          ๑. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
           ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และดำเนินการแจ้งการเข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโอกาสต่อไป
หัวข้อ
Download
ประกาศผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2564

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม