แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม >> อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

วันที่ 29 มี.ค. 2560
 
 
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
 
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตั้งอยู่ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง เป็นวัดจีน ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ ในกรุงเทพฯ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๔๙ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รูปปั้นขนาดใหญ่จตุโลก และเทวดารูปอ้วนโห้ ซึ่งแต่งกายชุดนักรบ นอกจากนี้มีวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหารว่องอ้านตี่ วิหารตี่ซังอ๋อง และสระนทีสวรรค์


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม