แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม >> อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือวัดเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 2560
 
 
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือวัดเมือง
 
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือวัดเมือง เป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ.๒๓๗๗ เมื่อมีการสร้างกำแพงเมืองเพื่อกำหนดขอบเขตของเมืองแปดริ้ว และให้เมืองนี้เป็นปราการรักษาพระนคร และชาวบ้านชาวเมืองให้ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำให้มีการสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่พึ่งในยามศึกสงคราม เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ในตัวเมือง ชาวบ้าน จึงเรียกกันทั่วไปว่า "วัดเมือง” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา ได้พระราชทานนามวัดว่า "วัดปิตุลาธิราชรังสฤษิ์” ซึ่งมีความหมายว่า "วัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินสร้าง” ที่องค์พระปรางค์มีศิลปะคล้ายคลึงกับพระองค์พระปรางค์ อัฐเคราะห์ในวัด พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานครมาก จึงน่าเชื่อว่าได้ช่างฝีมือมาจากเมืองหลวง
 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม