แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม >> อำเภอบางปะกง
ล่องเรือชมโลมา

วันที่ 5 เม.ย. 2560
 
 
ล่องเรือชมโลมา
 
ล่องเรือชมโลมา บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ฝูงโลมาจากอ่าวไทย จะตามแหล่งอาหารมาหากิน เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี บริเวณนี้จะมีปลาดุกทะเลจำนวนมาก ซึ่งเป็นอาหารโปรดของปลาโลมา ซึ่งโลมาจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ ๓-๔ ตัว พันธุ์ที่พบมาก คือ พันธุ์หัวบาตร (สีเทา) และยังพบพันธุ์ปากขวด (สีเทา และชมพู)
 
 
 
โลมาอิรวดี เป็นโลมาพันธุ์ที่พบมากที่สุดบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ชื่อโลมาอิรวดี มาจากแหล่งที่พบครั้งแรกโดยชาวตะวันตกในแม่น้ำอิรวดี ปัจจุบัน "โลมาอิรวดี" เป็นสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมน์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ ๑๓๘ คือ ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง หรือห้ามเพาะพันธุ์เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

เกาะธรรมชาติท่าข้าม(เกาะนก)
 
เกาะธรรมชาติท่าข้าม(เกาะนก) เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นเกาะกลาง ปากแม่น้ำบางปะกงซึ่งมีพื้นที่ ๑๒๕ ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางแจ้ง เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ บนเกาะท่านจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่างๆรวมทั้งนกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ มากกว่า ๕๐ สายพันธุ์ ซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สะพานไม้) ความยาวกว่า ๑,๕๐๐ เมตร โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายต่างๆรวมทั้งยังมีศาลาพักนักท่อง เที่ยว,หอดูนกและหอชมวิวความสูง ๓๔ ฟุต ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นนกนานาชนิดและทิวทัศน์บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม