องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควาย

วันที่ 11 เม.ย. 2560
 
        ประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควาย
        ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ชาวนาในตำบลเทพราช เกษตรอำเภอบ้านโพธิ์และเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัดงานวันเกษตรกร มีการจัดการแข่งขันไถนาที่ท้องนา การแสดงนิทรรศการการเกษตร มีการประชุมสภาชาวนา มีการทำบุญกลางทุ่งที่บริเวณสนามวัดเทพราชขึ้นเป็นครั้งแรก ในตอนกลางคืนมีการละเล่นต่างๆ หลังจากนั้นได้มีคณะกรรมการจัดงาน ได้ร่วมกันจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยได้เลื่อนไปทำในพื้นที่ท้องนาของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งตำบลเทพราชมีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ในระยะหลังได้มีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ถือศีลในงานประเพณีทำบุญกลางทุ่ง ต่อมาคณะกรรมการจัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญของควาย ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าแก่ชาวนาและประเทศชาติ จึงได้มีกิจกรรมการไถ่ชีวิตควายขึ้นเรื่อยมา จากจำนวน ๑ ตัว ๒ ตัว บางปีสามารถไถ่ชีวิตควายได้ถึง ๘ ตัว รวมควายที่ไถ่ชีวิตมาแล้วประมาณ ๓๐ กว่าตัว
        ประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควาย ถือว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาวนาได้รำลึกถึงอดีต และเป็นความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดให้ชาวนารุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อจนถึงปัจจุบัน พืศชาติ ันเกษตรกื่อเกิดความทุกข์ร้อน งานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่ง จัดขึ้นเป็นประจำในเดือนพฤษภาคม ช่วงวันพืชมงคลของทุกปี
        ในวันแรกชาวนาจะนำพันธุ์ข้าวที่จะใช้ปลูกมาร่วมพิธี และนำไปไถหว่านในนาของตน เพื่อความเป็นสิริมงคล ตอนเย็นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นเวลา ๓ วัน วันที่สองจะมีการทำบุญตักบาตร การไถ่ชีวิตควายจากโรงฆ่าสัตว์ วันที่สาม มีการทำบุญตักบาตรตอนเช้า พิธีไถ่ชีวิตควายและนำมอบให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีข้อสัญญาว่าเมื่อได้ไปแล้ว ห้ามฆ่า ห้ามขายห้ามแลก ถ้าเลี้ยงไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ได้ขอให้นำมาคืนกับคณะกรรมการจัดงาน ในการจัดงานจะกิจกรรมอื่นด้วย อาทิ เช่น มีการตรวจสภาพดินจากเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ การขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริการอบนวดสมุนไพรของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ซึ่งมีประชาชน บุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
 

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม