หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๖ สาขา ๖๔ รางวัล (2 ธ.ค. 2564)
งหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ (2 ธ.ค. 2564)
การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (30 พ.ย. 2564)
พิธีมอบโล่รางวัลการคัดเลือกผลงานการจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ตามเส้นทางขบวนแห่ทางบก ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 พ.ย. 2564)
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (30 พ.ย. 2564)
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๔ (29 พ.ย. 2564)
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (29 พ.ย. 2564)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔) (27 พ.ย. 2564)
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา และต่อยอดทางวัฒนธรรม สู่การสร้าง คุณค่า และมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ (26 พ.ย. 2564)
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom คอร์ส การบริหารจัดการเพจ “วัฒนธรรมตะวันออก ของดี วิถีบูรพา” (25 พ.ย. 2564)
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กับหน่วยงานระดับจังหวัด (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) (24 พ.ย. 2564)
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา (24 พ.ย. 2564)
น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูปริยัติธรรมกิจ (มาโนชญ์ มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓ พธ.ม.) (23 พ.ย. 2564)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบชาตกาล ๑๑๕ ปี (23 พ.ย. 2564)
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitsubishi Asian Children ่ s Enikki Festa 2021 - 2022 (23 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการคัดเลือกโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ตามเส้นทางขบวนแห่ทางบก ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๔ (23 พ.ย. 2564)
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายแด่พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร (22 พ.ย. 2564)
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๔ (22 พ.ย. 2564)
ตรวจจัดระเบียบสังคม กับชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ (21 พ.ย. 2564)
กิจกรรมสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะ “การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ” ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ” (19 พ.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม