หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฯ สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะเจาะ (4 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฯ สำหรับ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดบุคลากร โครงการอลูมิเนียมฯ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดบุคลากร โครงการอลูมิเนียมฯ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสการ์ด และสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ (30 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี (30 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ พระบรมฉายาลักษณ์ โครงการชุมชนคุณธรรม รวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสรุปผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โครงการผลิตสื่อสรุปผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) และแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวางระบบแลนและปรับปรุงสายไฟ หลอดไฟและระบบไฟส่องสว่าง ห้องกิจการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอตโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ภายใต้โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มี (9 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์การคิดค้นผ้าสีดินเหมืองพลอยที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิทรรศการสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎษคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3930-3298-9
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม