FONTSIZE
ข่าวสาร >> กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
ภารกิจศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๘ เชียงใหม่

วันที่ 7 ม.ค. 2563

ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๘ เชียงใหม่

            การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามหลักเกณฑ์สำนักพระราชวัง เขตรับผิดชอบของศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 8 เชียงใหม่ (ประกอบด้วย 4 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ดังนี้

1. เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ข้อมูลด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนวิชาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงาน    อื่น ๆ

2.     จัดหา ดูแล และบำรุงรักษา สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

3.      ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหมายรับสั่ง รวมถึงสนับสนุน         องค์ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

4.      ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแก่หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป

5.      สนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

6.      สนับสนุน และประสานงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 8 เชียงใหม่

7.      ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย


ที่ตั้ง อยู่ตรงข้ามวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์)
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  ๐๕๓-๔๒๒๗๗๗ โทรสาร ๐๕๓-๔๒๒๓๗๕
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว




ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด



ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม