ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินศักยภาพและความเหมาะสม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 18 ม.ค. 2563

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินศักยภาพและความเหมาะสม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย มหาวิทยามหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติของไทยไปสู่เมืองสปา (Sps Town)  ประกอบด้วย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง เป็นต้น
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม