ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
ตรวจความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหาง และอำเภอสารภี ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์

วันที่ 6 ก.พ. 2563

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางอโนทัย อินเขียวสาย นายจัตุรงค์ จริยารัตนกุล ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ตรวจความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหาง และอำเภอสารภี ระหว่างวันที่ ๖ - ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ แห่ง
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม