ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อออกใบอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 ก.พ. 2563

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการกลุ่มยุทธศาสตร์และฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อออกใบอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในด้านการประดับตกแต่งสถานที่ อาคาร ห้องพัก ให้เหมาะสม โดยต้องไม่ขัดต่อศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย
pic
pic
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม