ข่าวสาร >> กิจกรรม อำเภอ
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอสารภี เพื่อดำเนินงานโครงการสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยพลัง “บวร”

วันที่ 27 เม.ย. 2563

จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอสารภี เพื่อดำเนินงานโครงการสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยพลัง "บวร” ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดศรีมูลเรือง วัดน้ำโจ้ วัดนันทาราม วัดเทพาราม วัดฮ่องกอก (ดวงดี) วัดป่าเป้าร่มป่าตอง และวัดทุ่งขี้เสือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการช่วยขับเคลื่อนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชนให้รู้ทันต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
pic
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม