ข่าวสาร >> กิจกรรม อำเภอ
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางเสาวลักษณ์ พึ่งธรรม ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 28 เม.ย. 2563

จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางเสาวลักษณ์ พึ่งธรรม ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคเชื่้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) , การติดตาม ประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประสานงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร สรรหาสื่อบุคคล ณ อำเภอสันทราย ดังนี้
๑. วัดสันป่าก่าง ต.สันป่าเปา
๒. วัดร้องเม็ง ต.หนองแหย่ง
๓. วัดทุ่งข้าวตอก ต.หนองแหย่ง
๔. วัดแม่กวง ต.สันนาเม็ง
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม