ข่าวสาร >> กิจกรรม อำเภอ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นางอโนทัย อินเขียวสาย นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ, นายธีระกุล วงศ์สูน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง

วันที่ 23 มิ.ย. 2563

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นางอโนทัย อินเขียวสาย นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ, นายธีระกุล วงศ์สูน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วางเพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิค-19 บูรณาการกับโครงการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อถวายแอลกอฮอล์ล้างมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้แก่ศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพื้นที่ ดังนี้
๑. ศพอ.วัดร้องสร้าน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตองโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอสันป่าตองเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน ๗ ศูนย์
๒. ศพอ.วัดรังษีสุทธาราม ตำบล ดอนเปา อำเภอแม่วางโดยมีพระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าอำเภอแม่วาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอแม่วาง เข้าร่วมกิจกรรม รวม จำนวน๕ ศูนย์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
pic
pic
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม